;

خدمات طراحی و ساخت
گروه صنعتی دنده تراش، کلیه نیازهای ساخت مشتریان در زمینه چرخ دنده و گیربکس را از ابتدا تا انتها پاسخگو میباشد. این مجموعه با داشتن نیروهای متخصص، کلیه خدمات شامل طراحی کامل چرخ دنده ها و گیربکسها، نمونه سازی، پیش تولید و ساخت چرخ دنده ها و گیربکسها را با توجه به نیازهای شما انجام میدهد. کلیه خدمات ساخت که این مجموعه انجام میدهد، به شرح زیر میباشد:

  • تراشکاری
  • فرزکاری و سوراخکاری
  • دنده زنی
  • زدن جای خار
  • سنگ زنی سطح، داخل و خارج
  • سنگ زنی پروفیل چرخ دنده
  • بازرسی و کنترل