;

توانایی ها

گروه صنعتی دنده تراش  با بیش از 45 سال تجربه در تولید چرخ دنده، قابلیتها و توانایی های بسیار ارزشمندی در زمینه ساخت چرخدنده و گیربکس گردآوری نموده است. با داشتن دانش و تجربه فراوان و استفاده از تکنولوژی روز دنیا، این گروه صنعتی چرخ دنده هایی با کیفیت بسیار عالی مطابق با استاندارد DIN 4 تولید مینماید. تولید چرخ دنده های ساده و مارپیچ، چرخ دنده های ساده و مارپیچ سنگ زده شده، چرخ دنده های حلزونی، چرخ دنده های مخروطی ساده، چرخ رنجیرها و گیربکسها با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا، بخشی از توانایی این مجموعه برای تامین نیازهای صنعت این کشور میباشد. 

 
 

توانایی های ساخت چرخدنده

دنده زنی چرخ دنده ساده و مارپیچ
  خارجی داخلی
قطر تا 5000 میلیمتر تا 1500 میلیمتر
عرض تا 2000 میلیمتر تا 210 میلیمتر
گام تا مدول 30 تا مدول 16
  DIN 7

 
سنگ زنی چرخ دنده ساده و مارپيچ
قطر تا 2000 میلیمتر
عرض تا 760 میلیمتر
گام تا مدول 30
  DIN 4

 
 چرخ دنده مخروطی
قطر 25 تا 500 میلیمتر
عرض تا 150 میلیمتر
گام تا مدول 14


پیچ و چرخ دنده حلزونی
  پیچ حلزون چرخ دنده حلزون
قطر تا 250 میلیمتر تا 3500 میلیمتر
عرض تا 1000 میلیمتر  
گام تا مدول 25 تا مدول 30سنگ زنی پیچ حلزون
  پیچ حلزون
قطر تا 250 میلیمتر
عرض تا 1000 میلیمتر
گام تا مدول 25چرخ رنجیر
قطر تا 1500 میلیمتر
عرض تا 1000 میلیمتر
گام  


کوپلینگ
  خارجی داخلی
قطر تا 5000 میلیمتر تا 1500 میلیمتر
عرض تا 2000 میلیمتر تا 210 میلیمتر
گام تا مدول 30 تا مدول 16
  DIN 7